Autorstwo rozdziału (wyodrębnionej części) w monografii w języku obcym

E. Szuber-Bednarz, Zasiedzenie w prawie międzynarodowym w aspekcie współpracy społecznej, (w jęz. rosyjskim) Drohobycz 2011, Wyd. Ministerstwo Wychowania i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Drohobycz – Ukraina, 2011, s. 317-322, UDK 316.346.32 053.6+159.992.8(082), BBK C 550.325.1ja 42+JU951.ju51ja43; M-754
E. Szuber-Bednarz, Ein Eigentum einen formal – Verletzung wesentlicher Bestandteile prozess der entsorgung des benefit, Проблемы и персректиы развития социалъно-кулътурной деятелъности в совреьенном образователъном пространстве Горно– Алтайск августа 2011, ISBN 978-83-926832-5-4, ss.200 – 205
E. Szuber-Bednarz Шубер-Беднаж Зва Значение приобретателъской давности в терминологическом асректе в международном н отечественном правеб, Проблемы и персректиы развития социалъно-кулътурной деятелъности в совреьенном образователъном пространстве Горно – Алтайск августа 2011, ISBN 978-83-926832-5-4, ss. 205 – 212
E. Szuber-Bednarz, Важность процесса компьютеризации рецепта в международном праве и национальном законодательстве, Педагогическая поддержка: от теории к практике, Август 2011, ISBN 5-7511-1951-1, ss.16
E. Szuber-Bednarz, A contemporary discussion of constituional legal factors involved in the identification of sects in the territory of the Republic of Poland, w: Controversial cults, (red. M. Szostak), Poznań 2013, ISBN 978-83-60038-37-6, ss.33-49