Autorstwo artykułu w periodyku w języku polskim

E. Szuber – Bednarz, Wybrane aspekty pobytu wojsk należących do sił zbrojnych państw – członków NATO na terytorium Rzeczypospolitej /w/ Poznańskie Zeszyty Humanistyczne II, Poznań 2004, wyd. Rys, ISBN 83-88856-86-3, ss.167-170
E. Szuber-Bednarz, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna członków sił

Zobacz więcej

Autorstwo artykułu w periodyku w języku obcym

E. Szuber-Bednarz, Eigentum und Besitz – Wesentliche Aspekte im Prozess der Verfugung uber Objekte, DPJZ nr 4/2010 und 1/2011 Berlin 2011, ISSN 1615-9063, ss.39-43
E. Szuber-Bednarz, Einige Aspekte der Ersitzungsvoraussetzungen, DPJZ nr 4/2011 und 1/2012, ISSN 1615-9063, ss.30

Zobacz więcej

Redakcja monografii w języku polskim

E. Szuber-Bednarz (red.), G. Kucharski (red.) Misje dyplomatyczne w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i współczesność, Poznań 2011, ISBN 978-83-60038-24-6, ss 288
E. Szuber-Bednarz (red.), Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa, (w druku)
E. Szuber-Bednarz, Bezpieczeństwo imprez masowych,E. Szuber-Bednarz (red.)

Zobacz więcej