Monografie w języku polskim

E. Szuber-Bednarz, Zasiedzenie w prawie polskim, Poznań, Rys 2009, ss.72 ISBN 978-83-60517-35-2
E. Szuber-Bednarz, Pracownik – wymogi prawne zatrudnienia, Tarnobrzeg, Tarbonus 2009, ISBN978-83-7394-255-4, ss.42
E. Szuber-Bednarz, Status prawny wybranych członków sił zbrojnych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego na terytorium Rzeczypospolitej

Zobacz więcej