Monografie w języku polskim

E. Szuber-Bednarz, Zasiedzenie w prawie polskim, Poznań, Rys 2009, ss.72 ISBN 978-83-60517-35-2
E. Szuber-Bednarz, Pracownik – wymogi prawne zatrudnienia, Tarnobrzeg, Tarbonus 2009, ISBN978-83-7394-255-4, ss.42
E. Szuber-Bednarz, Status prawny wybranych członków sił zbrojnych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Łódź, WSZK 2010, ISBN 8389808-32-3, ss.154
E. Szuber-Bednarz, Prawo pracy. Wybrane zagadnienia, (w druku- planowane wydanie listopad 2018r.)
E. Szuber-Bednarz, Zasiedzenie. Wybrane zagadnienia, Toruń, 2015r.
E. Szuber-Bednarz, Bezpieczeństwo państwa w aspekcie statusu prawnego wybranych członków sił zbrojnych Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, Poznań 2017, ISBN 978-83-945101-0-7,ss. 204