O Mnie

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo międzynarodowe, prawniczka – praktyk – adwokat. Specjalność: prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo rodzinne, spadki, prawo administracyjne, prawo karne

Od 1 października 2007 do 30 września 2009r. dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Od 1 października 2009r. do 31.08.2011r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Od 1.09.2011r. do 30.09.2013 r. prorektor ds. studenckich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Ekspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
Członek Rady Programowej UTW przy PWSZ w Koninie od 2008r.
Członek w Wielkopolskim Instytucie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Poznaniu od 2008r. do nadal.
Redaktor tematyczny w Czasopiśmie Naukowym WSPiA Homines Hominibus od 1.09.2011.
Członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego.
Członek zespołu ds. zmian prawa gospodarczego, mediacji i polubownego rozstrzygania sporów przy Prezesie Sądu. Apelacyjnego w Poznaniu III Kongresu Prawników Wielkopolski.
Organizatorka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz seminariów naukowych ( w tym seminariów poświęconych praktycznym aspektom z zakresu prawa pracy z udziałem przedstawicieli organów ochrony prawnej m.in. PIP, PIS, ZUS, PIH, MPiPS, GIP)

Członkini komitetów organizacyjnych w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego i administracyjnego zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, angielskim, rosyjskim.
Uczestniczka licznych konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.
Problematyka badawcza: status prawny podmiotów prawa międzynarodowego na arenie międzynarodowej, postępowanie egzekucyjne w praktyce, wpływ wyroków TK na kreowanie porządku prawnego RP, odpowiedzialność prawnokarna członków sił zbrojnych za podejmowane działania, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w świetle obowiązującego polskiego i międzynarodowego porządku prawnego, posiadanie – własność – zasiedzenie w prawie polskim i międzynarodowym, stosunek pracy a inne formy pozyskiwania pracy, procedura administracyjna.

Oprócz pracy zawodowej, zarówno praktyki prawniczej, jak i ukochanej pracy ze studentami, staram się być aktywna sportowo, dlatego: biegam na dystansach 8-15km, pływam, jeżdżę na rowerze, zimą szusowanie na nartach obowiązkowe. Poza tym cotygodniowy taniec:)

Prywatnie  jestem silną Kobietą, energiczną, aktywną, pracowitą i kreatywną. Lubię ludzi, pracę z ludźmi i dla ludzi, przebywanie wśród ludzi. Pomaganie innym to moja druga natura.
Uwielbiam podróże te małe i te duże. Nie boję się, a nawet lubię ryzyko:)