Redakcja monografii w języku polskim

E. Szuber-Bednarz (red.), G. Kucharski (red.) Misje dyplomatyczne w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i współczesność, Poznań 2011, ISBN 978-83-60038-24-6, ss 288
E. Szuber-Bednarz (red.), Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa, (w druku)
E. Szuber-Bednarz, Bezpieczeństwo imprez masowych,E. Szuber-Bednarz (red.) Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim, Poznań 2013, ISBN 978-83-60038-47-5